Περίληψη

Η πληροφορία της διάρθρωσης και η καταγραφή των αρμοδιοτήτων των εκάστοτε υπουργείων και οργανισμών συντάσσεται από τις κυβερνήσεις και διατίθεται στο ευρύ κοινό μέσω της ανάρτησής της στο διαδίκτυο σε μορφή PDF. Η μορφή αυτή αν και καθιστά τη νομοθεσία προσβάσιμη από το σύνολο των πολιτών είναι ακατάλληλη για να αξιοποιηθεί και να επεξεργασθεί άμεσα από ευφυή συστήματα και αλγορίθμους. Για το λόγο αυτό προκύπτει μια ανάγκη μετατροπής της πληροφορίας σε μορφή κατάλληλη για επεξεργασία, στην περίπτωσή μας αρχικά σε απλή μορφή κειμένου (ΤΧΤ).

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι αρχικά η ανάκτηση, η ανάλυση και η διαχείριση της πληροφορίας που προκύπτει από τα ΦΕΚ προκειμένου να καταγράψουμε τη δομή, το περιεχόμενο και τη δυνατότητα επεξεργασίας τους. Επιπλέον εξετάζονται και υλοποιούνται όλα τα απαραίτητα βήματα ώστε η πληροφορία  αυτή να φτάσει σε μορφή που θα μπορούσε να είναι άμεσα αξιοποιήσιμη από τους αλγορίθμους μηχανικής μάθησης αλλά και γενικότερα από διάφορα συστήματα επεξεργασίας πληροφορίας.

Βασικά Στοιχεία

  • Είδος: Μελέτη – Έρευνα
  • Ημ/νία Δημιουργίας: 05/10/2023
  • Project URL:
  • Αρχείο: PDF
  • Αριθμός Σελίδων : 54

Δημιουργοί - Συντάκτες

  • Επικεφαλής: Μπερμπερίδης Χρήστος
  • Συντάκτική Ομάδα: Καπάνταη Ελένη, Μιχαηλίδης Αλέξιος, Πατρίκιος Γεώργιος, Μαγνήσαλης Ιωάννης, Περιστέρας Βασίλειος, Τεκτονίδης Απόστολος, Τεντσογλίδης Ιορδάνης

Θεματική Ταξινόμηση

  • Θεματική Κατηγορία: Μελέτη – Έρευνα/ Dashboards/ Analytics
  • Λέξεις Κλειδιά :
  • Συνοδευτικά αρχεία: