Περίληψη

Μια βιβλιοθήκη πελάτη είναι ένα σύνολο κώδικα που οι προγραμματιστές εφαρμογών μπορούν να προσθέσουν στα αναπτυξιακά τους έργα. Παρέχει κομμάτια κώδικα που κάνουν τα βασικά πράγματα που χρειάζεται να κάνει μια εφαρμογή για να αλληλεπιδράσει με το API.

Με ένα REST API ή οποιοδήποτε web service API , ο προγραμματιστής θα μπορούσε να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε από διάφορες γλώσσες προγραμματισμού για να πραγματοποιεί τις κλήσεις API. Αυτό κάνει μια βιβλιοθήκη πελατών. Βοηθά στη μείωση του όγκου του κώδικα που πρέπει να γράψουν οι προγραμματιστές εφαρμογών και διασφαλίζει ότι χρησιμοποιούν το API με τον καλύτερο υποστηριζόμενο τρόπο.

Ιστοσελίδα του ΕΜΔΔ-MITOS API :  https://api.digigov.grnet.gr/info/

Βασικά Στοιχεία

  • Είδος: Πηγαίος Κώδικας
  • Ημ/νία Δημιουργίας: 30/11/2023
  • Project URL:
  • Αρχείο: PDF
  • Αριθμός Σελίδων :

Δημιουργοί - Συντάκτες

  • Επικεφαλής: Δημήτριος Μιχαήλ
  • Συντάκτική Ομάδα:

Θεματική Ταξινόμηση

  • Θεματική Κατηγορία: Πηγαίος Κώδικας
  • Λέξεις Κλειδιά : Κώδικας, προγραμματισμός, Rest Clients, API, MITOS
  • Συνοδευτικά αρχεία: