Υλοποιηση Ερευνητικων Εργων στο ΕΜΔΔ-Μιτος

Οι κατηγορίες υλικού του ψηφιακού αποθετηρίου του ΜΙΤΟΣ.
Περιλαμβάνουν συλλογές από Μελέτες και Έρευνες, δημιουργία Μητρώων και χρήσιμα ταμπλο με Αναφορές και Στατιστικά.